Judovereniging Kubi Nage is vernoemd naar de heupworp.
Wij zijn een kleine vereniging met veel aandacht voor onze leden van klein tot groot.
Judo is een contactsport en daarom bent u als ouder / verzorger te allen tijde welkom om bij de lessen mee te kijken.
In hun groeiontwikkeling is judo een goede aanvulling voor de motoriek, van jonge kinderen, maar ook  ben je nooit te oud hiervoor.
Het is letterlijk vallen en opstaan. Belangrijk voor je eigen vallen is, dat je geworpen wilt worden; gezamenlijk je te ontwikkelen.
We nemen periodiek examens af, waarbij de Sensei (Judomeester) de hoofdbeoordelaar is.
Bandexamens worden beoordeeld middels een slippen systeem, waarbij na gelang de prestaties de kinderen een slip hoger kunnen verdienen.